Arson Alert 1 jpeg

Mae dechrau tân glaswellt yn drosedd ddifrifol, yn 2017, roedd 80 o danau gwair damweiniol a 1073 yn fwriadol ledled de Cymru ac ni fyddant yn cael eu goddef yn Rhondda Cynon Taf.

Rydym yn chwilio am gymorth y cyhoedd fel y gallwn adnabod troseddwyr, er mwyn eu dwyn i gyfiawnder a'u hatal rhag cyflawni troseddau tebyg eto yn yr ardal.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth neu os ydych chi'n sylwi ar ymddygiad amheus yn yr ardal, cysylltwch â ni ar 101, Crimestoppers yn ddienw ar: 0800 555 111 neu Uned Troseddau Tân Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru ar Ffôn: 0800 731 7287 neu ar-lein yn:

https://www.decymru-tan.gov.uk/eich-diogelwch-a-lles/eich-cymuned/tanau-bwriadol/adrodd-am-drosedd-tan/

Wedi ei bostio ar 22/03/19