Skip to main content

Clymu Celf

 

Mae Clymu Celf yn gydweithrediad rhwng: Gwasanaethau Celf Cyngor Rhondda Cynon Taf, Cyngor Bro Morgannwg a Chyngor Caerffili; Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, Pen-y-bont ar Ogwr; Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful; ac Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig, Caerdydd.

 Mae'r aelodau yn rhannu eu harbenigedd a'u hadnoddau i wella'r amrywiaeth o brofiadau celfyddydol sydd ar gael, ac ansawdd y profiadau hynny, gan sicrhau bod y celfyddydau yng Nghymru yn cyfrannu at:

  • Llesiant emosiynolArts connect
  • Gwella llythrennedd a rhifedd
  • Lleihau effaith tlodi
  • Cymru ffyniannus

Creu cymunedau bywiog, diogel a chynaliadwy