Skip to main content

Rhybudd o Gynnig 2023-24

Mae’r cynigion canlynol wedi’u trafod a’u penderfynu:

Notices of Motions
CyfarfodTeitl y CynnigCynigyddEilyddStatwsCanlyniadau

Cyngor 

24.04.24

Rhybudd o Gynnig Y Cynghorydd W Jones Y Cynghorydd P Binning Cymeradwyd  

Cyngor

24.04.24

Cyflog Llywodraeth Leol Y Cynghorydd A Morgan OBE Y Cynghorydd M Webber Cymeradwyd  

Cyngor

07.02.24

Ukraine Y Cynghorydd S Emanuel Y Cynghorydd R Williams Cymeradwyd  

Cyngor

17.01.24

Setliad Ariannol i Gymru Y Cymghorydd S Emanuel Y Cynghorydd S Rees Cymeradwyd  

Cyngor

17.01.24

TATA Steel Y Cynghorydd A Dennis Y Cynghorydd C Preedy Cymeradwyd  

Cyngor

29.11.23

HS2 Y Cynghorydd R Williams Y Cynghorydd S Emanuel Cymeradwyd  
Cyngor

29.11.23

WASPI Y Cynghorydd W Lewis Y Cynghorydd R Davis Cymeradwyd  

Cyngor

12.07.23

Gwasanaeth Gofal yn y Cartref Symudol Gyda'r Nos Y Cynghorydd A Rogers Y Cynghorydd D Wood Cymeradwyd  
Cyngor
14.06.23
Unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol Y Cynghorydd S Trask Y Cynghorydd K Johnson Cymeradwyd Ymateb Llywodraeth Cymru