Skip to main content

Rhybudd o Gynnig 2022-23

Mae’r cynigion canlynol wedi’u trafod a’u penderfynu:

Notices of Motions
CyfarfodDyddiadTeitl y CynnigCynigyddEilyddStatwsManylion y Cynnig
Cyngor 06.07.22 Cais cyflogau gan y Cyd-Gyngor Cenedlaethol (NJC) Y Cynghorydd A Morgan Y Cynghorydd M Webber Cymeradwywyd

Agenda

06.07.22

Cyngor 28.09.22 Cynnig Cydymdeimlo Y Cynghorydd A Morgan Y Cynghorydd K Morgan  Cymeradwywyd

Agenda

28.09.22

Cyngor  23.11.22 Yr Ymgyrch 'Get me Home Safely' Y Cynghorydd A Morgan Y Cynghorydd M Webber Cymeradwywyd

Agenda

23.11.22

Cyngor 18.01.23 Cynllun Rhyddhad ar Filiau Hynny Y Cynghorydd R Williams Y Cynghorydd S Emanuel Cymeradwywyd

Agenda

18.01.23

Cyngor 08.03.23 Newid yn yr Hinsawdd Y Cynghorydd J Edwards Y Cynghorydd L Tomkinson Cymeradwywyd

Agenda

08.03.23

Cyngor 08.03.23 Rhent Teg Y Cynghorydd A Roberts Y Cynghorydd J Bonetto Cymeradwywyd

Agenda

08.03.23

Cyngor 08.03.23 Llwybr Coetig Pen-Pych Y Cynghorydd S Emanuel Y Cynghorydd W Jones Cymeradwywyd

Agenda 

08.03.23

Cyngor 29.03.23 Rhybuddion O Gynnig Y Cynghorydd D Grehan Y Cynghorydd A Rogers

Cymeradwyd

(Cyfeiriwyd at y  Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol)

Agenda 29.03.23

Cyngor 29.03.23 Tlodi Plant Y Cynghorydd D Grehan Y Cynghorydd Sera Evans

Cymeradwyd

(Cyfeiriwyd at y

Pwyllgor Craffu - Addysg a Chynhwysiant a 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu)

Agenda 29.03.23