Skip to main content

Rhybudd o Gynnig 2021-22

Mae’r cynigion canlynol wedi’u trafod a’u penderfynu:

Notices of Motions
CyfarfodDyddiadTeitl y CynnigCynigyddEilyddStatwsManylion y Cynnig

Cyngor

30.06.21 Ymgyrch Gwrth-Sbwriel  Y Cyngorydd M Powell Y Cyngorydd L Walker

Ddim wedi'i fabwysiadu

Agenda

30.06.21

Cyngor

30.06.21 Cynllun Pensiwn Y Glowyr Y Cyngorydd G Caple Y Cyngorydd R Williams

Cymeradwywyd

Agenda

30.06.21

Cyngor

29.09.21 Cyflog Arwyr Rheng Flaen Y Cyngorydd M Griffiths Y Cyngorydd J Barton Cymeradwywyd

 Agenda

29.09.21

Cyngor 29.09.21 Islamoffobia Y Cyngorydd W Lewis Y Cyngorydd Sheryl Evans Cymeradwywyd

 Agenda

29.09.21

Cyngor 20.10.21 Tor-Dyletswydd Parcio Y Cyngorydd E Webster Y Cyngorydd K Morgan Not adopted

 Agenda

20.10.21

Cyngor 24.11.21 Bancio'r Tir Y Cyngorydd L Hooper Y Cyngorydd S Trask

Not adopted

 

Agenda

24.11.21

Cyngor 24.11.21 Recrwtio Pobl Ifainc i'r Fyddin Y Cyngorydd G R Davies Y Cyngorydd P Jarman

Not adopted

Agenda

24.11.21

Cyngor 15.12.21 Banc Barclays yn cael ei gangen Y Cyngorydd S Bradwick Y Cyngorydd M Forey

Cymeradwywyd

Agenda

15.12.21

Cyngor 19.01.22 Cynllun Grant Nyth Y Cyngorydd A Roberts Y Cyngorydd W Lewis

Cymeradwywyd

Agenda

19.01.22

Cyngor 19.01.22 Prisiau Ynni Y Cyngorydd J Barton Y Cyngorydd J Edwards Cymeradwywyd

Agenda

19.01.22

Cyngor 09.03.22 Gronfa Ffyniant Gyffredin Y Cyngorydd W Lewis Y Cyngorydd S Evans Cymeradwywyd

Agenda

09.03.22

Cyngor 09.03.22 Pwerau Disgresiwn Cymdeithasau Tai  Y Cyngorydd R Williams Y Cyngorydd A Fox Cymeradwywyd

Agenda

09.03.22