Skip to main content

Rhybudd o Gynnig 2020-21

Mae’r cynigion canlynol wedi’u trafod a’u penderfynu:

Notices of Motions
CyfarfodDyddiadTeitl y CynnigCynigyddEilyddStatwsManylion y Cynnig

Cyngor

29.07.20 Ofal
gan Berthnasau a Chyfeillion
Y Cynghorydd J. James Y Cynghorydd L. Hooper

Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Craffu – Plant a Phobl Ifanc

 Agenda

29.07.20

Cyngor

23.09.20 Sectorau
penodol yn y diwydiant awyrennau
Y Cynghorydd J. Bonetto Y Cynghorydd G. Holmes

Cymeradwywyd

 Agenda

23.09.20

Cyngor

07.10.20 Cefnogi'r unigolion sydd fwyaf agored i niwed yn
o ganlyniad i'r cyfnod clo
Y Cynghorydd Sera Evans Y Cynghorydd P Jarman

Cymeradwywyd

 Agenda

07.10.20

Cyngor

25.11.20 Y Lifogydd yn RCT Y Cynghorydd H Fychan Y Cynghorydd E Griffiths

Cymeradwywyd

Agenda

 25.11.20

Cyngor

25.11.20 Cyfarpar
Diogelu Personol
Y Cynghorydd G Hughes Y Cynghorydd L M Adams

Gohiriwyd i'r cyfarfod nesaf

 Agenda

 25.11.20

Cyngor

16.12.20 Cyfarpar
Diogelu Personol
Y Cynghorydd G Hughes Y Cynghorydd L M Adams

Cymeradwywyd

 Agenda

16.12.20

Cyngor

16.12.20 Incwm Sylfaenol Cynhwysol (UBI) Y Cynghorydd M Griffiths Y Cynghorydd T Williams

Cymeradwywyd

 Agenda

16.12.20

Cyngor

 16.12.20 International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) Y Cynghorydd M Webber Y Cynghorydd G Hughes

Cymeradwywyd

 Agenda

16.12.20

Cyngor

20.01.21 Plentyn sy'n byw mewn tlodi Y Cynghorydd P Jarman Y Cynghorydd H Fychan

Cymeradwywyd

 Agenda

20.01.21

Cyngor

10.02.21 Credyd Cynhwysol Y Cynghorydd M Forey Y Cynghorydd J Bonetto

Cymeradwywyd

 Agenda

10.02.21

Cyngor

10.02.21 Cwestiynau Yr Aelodau Y Cynghorydd M Powell Y Cynghorydd L Walker

Ddim wedi'i fabwysiadu

 Agenda

10.02.21

Cyngor

10.03.21 British Gas Y Cynghorydd M Adams Y Cynghorydd S Bradwick

Cymeradwywyd

 Agenda

10.03.21