Skip to main content

Rhybudd o Gynnig 2019-20

Mae’r cynigion canlynol wedi’u trafod a’u penderfynu:

Notices of Motions
CyfarfodDyddiadTeitl y CynnigCynigyddEilyddStatwsManylion y Cynnig
Cyngor 19.06.19 Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Y Cynghorydd M Webber Y Cynghorydd P Jarman

Cymeradwywyd

 Agenda 19.06.19

Cyngor 19.06.19 Cynhadledd Ieuenctid Y Cynghorydd P Jarman Y Cynghorydd H Fychan

Cymeradwywyd

 Agenda 19.06.19

Cyngor 18.09.19 Setliad Cyflog Y Cynghorydd J Bonetto Y Cynghorydd M Webber

Cymeradwywyd

 Agenda 18.09.19

Cyngor 18.09.19 Datblygu’r Rheilffordd Y Cynghorydd G Davies Y Cynghorydd K Morgan

Cyfeiriwyd at y

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu

 Agenda 18.09.19

Cyngor 23.10.19 Iechyd Meddwl Y Cynghorydd G Hughes Y Cynghorydd G Caple

Cymeradwywyd

 Agenda 23.10.19

Cyngor

 

23.10.19 Pyllau Padlo Y Cynghorydd E. Webster Y Cynghorydd J. Davies

Cymeradwywyd

 Agenda 23.10.19

Cyngor

27.11.19 Tân gwyllt tawel Y Cynghorydd S. Rees Y Cynghorydd J. Bonetto

Cymeradwywyd

 Agenda 27.11.19

Cyngor

15.01.20 Rhaglen plannu coed Y Cynghorydd S Rees Y Cynghorydd G Jones

Cymeradwywyd

 Agenda 15.01.20

Cyngor

15.01.20 Trwyddedau
Teledu
Y Cynghorydd J. Edwards Y Cynghorydd S. Morgans

Cymeradwywyd

 Agenda 15.01.20

Cyngor

05.02.20 Diwedd i Lymder Y Cynghorydd G. Hughes Y Cynghorydd G. Caple

Cymeradwywyd

 Agenda

05.02.20

Cyngor

05.02.20 Gwasanaethau Cyngor ar Bopeth Y Cynghorydd G. R. Davies Y Cynghorydd P. Jarman

Cymeradwywyd

 Agenda

05.02.20

Cyngor

(Materion Brys)

05.02.20 Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg Y Cynghorydd A. Morgan Y Cynghorydd M. Webber

Cymeradwywyd

 Agenda

05.02.20

Cyngor

(Materion Brys)

 05.02.20 Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg Y Cynghorydd M Powell Y Cynghorydd L Walker

Not Adopted

 Agenda

05.02.20

Cyngor

04.03.20 Plismona yn y
gymuned
Y Cynghorydd E. George Y Cynghorydd A. S. Fox

Cymeradwywyd

 Agenda

04.03.20

Cyngor

04.03.20 Storm Dennis Y Cynghorydd J. Harries Y Cynghorydd J. Bonetto

Cymeradwywyd

 Agenda

04.03.20