Skip to main content

Rhybudd o Gynnig 2018-19

Mae’r cynigion canlynol wedi’u trafod a’u penderfynu:

Notices of Motions
CyfarfodDyddiadTeitl y CynnigCynigyddEilyddStatwsManylion y Cynnig
Cyngor  27.06.18 Ymgyrch Ymwybyddiaeth
Gyhoeddus o Sepsis
Y Cynghorydd A.Calvert Y Cynghorydd L.M Adams Cymeradwywyd Agenda 27.06.18 (agenda eitem 8)
Cyngor  19.09.18 Cynllun Wardeiniaid Eira Gwirfoddol Y Cynghorydd P. Jarman Y Cynghorydd S. Rees-Owen Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Craffu – Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant Agenda 19.09.18 (agenda eitem 13)
Cyngor  24.10.18 Cofrestr Cynnyrch Bwyd Y Cynghorydd P Jarman Y Cynghorydd E Stephens Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Craffu – Cyllid a Chyflawniad Agenda 24.10.18 (agenda eitem 15a)
Cyngor  24.10.18 Ymwybyddiaeth o Iechyd
Meddwl
Y Cynghorydd W. Treeby Y Cynghorydd J. Harries Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Craffu – Iechyd a Lles Agenda 24.10.18 ( Agenda eitem 15b)
Cyngor  28.11.18 Anafiadau i'r Ymennydd
(ABI)
Y Cynghorydd W.Lewis Y Cynghorydd G. Caple Cymeradwywyd

 Agenda 28.11.18

(agenda eitem 13)

Cyngor  16.01.19 Brexit Y Cynghorydd M.Forey Y Cynghorydd L.M.Adams Cymeradwywyd

 Agenda 16.01.19

(agenda eitem 12a)

Cyngor  16.01.19 Cyllid yr Heddlu Y Cynghorydd R.Smith Y Cynghorydd R. Lewis  Cymeradwywyd

 Agenda 16.01.19

(agenda eitem 12b)

Cyngor  06.03.19 Y Lleng Brydeinig Frenhinol Y Cynghorydd M Webber Y Cynghorydd J Harries  Cymeradwywyd

 Agenda 06.03.19

(eitem 14a)

Cyngor  06.03.19 Clefyd Niwronau Motor Y Cynghorydd S Evans Y Cynghorydd M Norris

Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Craffu - Iechyd a Lles

 Agenda 06.03.19

(eitem 14b)

Cyngor 27.03.19 Y Bil Awtistiaeth Y Cynghorydd J James Y Cynghorydd L Hooper

Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Craffu - Iechyd a Lles

 Agenda

27.03.19

10(a)

Cyngor 27.03.19 RNIB Cymru - Pecyn Adnoddau Siarter y Stryd Y Cynghorydd P Jarman Y Cynghorydd G Davies

Cymeradwywyd

 Agenda 27.03.19

10(b)

Cyngor 10.04.19 Pwyllgor Deisebau Y Cynghorydd P Jarman Y Cynghorydd G Davies

Ddim wedi'i fabwysiadu

 Agenda 10.04.19

8(a)

Cyngor 10.04.19 Gwasanaethau Mamolaeth - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Y Cynghorydd L.M Adams Y Cynghorydd Y Yeo

Cymeradwywyd

 Agenda 10.04.19

8(b)