Skip to main content

Cyfarfodydd rhithwir - Mai 2020

Sesiwn friffio wythnosol y Cabinet a'r Uwch Garfan Rheoli (5 Mai 2020)

Mae'r Cyngor wedi rhoi ystod o drefniadau cyfarfod rhithwir ar brawf dros y saith wythnos ddiwethaf. Mae hyn wedi cynnwys cyswllt rhwng Aelodau'r Cabinet ac Uwch Swyddogion mewn perthynas ag ymateb y Cyngor i'r Coronafeirws. Mae enghraifft isod o Sesiwn Friffio Wythnosol y Cabinet gydag Uwch Reolwyr y Cyngor trwy ddull cynadledda fideo.

Manylion cyfarfodydd pwyllgor sydd ar y gweill

Cyfarfod y Cabinet (21 Mai 2020)