Skip to main content

Cyfarfodydd rhithwir - Rhagfyr 2020

Pwyllgor Arbennig Trosolwg a Chraffu (1st Rhagfyr 2020)

Pwyllgor Craffu - Plant a Phobl Ifainc (2 Rhagfyr 2020)

Cabinet (3 Rhagfyr 2020)

Pwyllgor Cynllunio a Datblygu (3rd Rhagfyr 2020)

Gyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf (4th Rhagfyr 2020)

Pwyllgor Craffu - Iechyd a Lles (8th Rhagfyr 2020)

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu (9th Rhagfyr 2020)

Cyngor 16 Rhagfyr (16th Rhagfyr 2020)

Pwyllgor Cynllunio a Datblygu (17th Rhagfyr 2020)

Cabinet (18th Rhagfyr 2020)

Pwyllgor Craffu - Cyllid a Chyflawniad (21st Rhagfyr 2020)