Disgrifiad o’r pwyllgor

Mae'r Cabinet yn gyfrifol am baratoi polisïau yn Rhondda Cynon Taf.  Mae'n gyfrifol am wneud nifer o'r penderfyniadau mawr hynny ar sut mae'r Cyngor yn gwasanaethu'i drigolion. Mae'r Cabinet yn cynnwys hyd at 9 o Aelodau Gweithredol sydd â chyfrifoldeb arbennig dros wasanaethau'r Cyngor yn lleol.

Mae modd i Gynghorwyr ac Aelodau o'r Cyhoedd wneud cais i annerch y Cabinet yn ystod ei gyfarfodydd ynglŷn â'r hyn sydd wedi'u nodi yn y rhaglen waith. Rhaid rhoi gwybod am y cais yn unol â'r gofynion a nodwyd yn agenda cyfarfodydd y Cabinet.   Bydd y cais hwn yn cael ei hwyluso yn ôl disgresiwn y Cadeirydd. 

Mae hawl gan Gynghorwyr ac aelodau o'r cyhoedd i annerch yn y Gymraeg neu'r Saesneg.

Cyfarfodydd o’r pwyllgorRSS FeedAtom Feed

Cyfarfodydd nesaf

Does dim cyfarfodydd wedi’u trefnu ar hyn o bryd.

Cyfarfodydd blaenorol