Skip to main content

Cyfansoddiad y Cyngor

Mae Cyfansoddiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn datgan sut mae’r Cyngor yn gweithredu, sut mae penderfyniadau yn cael eu gwneud a’r gweithdrefnau sy’n cael eu dilyn er mwyn gwneud yn siŵr eu bod nhw’n effeithlon, yn dryloyw ac yn atebol i bobl leol.

Cysylltu â ni

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Garfan Gwasanaethau Pwyllgorau:

Y Pafiliynau
Parc Hen Lofa’r Cambrian
Cwm Clydach
CF40 2XX

Ffôn: (01443) 424099
Ffacs: (01443) 424114
E-bost: GwasanaethauPwyllgor@rhondda-cynon-taf.gov.uk