Skip to main content

Data personol

Yn dilyn Brexit, bydd rheolau am sut mae data personol yn cael ei rannu rhwng yr UE a'r DU yn newid.

Mae rhagor o fanylion am ddiogelu data a Brexit ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth, yn ogystal â sut mae'n bosibl i'r newidiadau yma effeithio arnoch chi a'ch busnes chi.