Skip to main content

Dinasyddion yr UE sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf

Beth yw Cynllun Preswylydd Sefydlog yr UE?

Mae gan ddinasyddion yr UE ac aelodau o'u teulu hawl i ddod i'r DU a hawl i fyw a gweithio yma'n gyfreithlon tra bod y DU yn rhan o'r UE.

Mae'r hawliau hyn yn dal i fodoli yn ystod unrhyw gyfnod dros dro sy'n cael ei gytuno gan y Llywodraeth yn dilyn gadael yr UE.

Mae Cynllun Preswylydd Sefydlog yr UE wedi'i greu gan Lywodraeth San Steffan i alluogi dinasyddion yr UE ac aelodau o'u teuluoedd i sefydlu eu statws mewnfudo cyn i'r DU adael yr UE ac yn ystod y cyfnod dros dro yn dilyn ac yn ystod y cyfnod dros dro wedi hynny.

Does dim tâl am wneud cais.

Dyma ddolenni sydd â rhagor o wybodaeth am hynny:

http://www.eusswales.com (Saesneg) http://www.eusswales.com/cy/ (Cymraeg)

https://www.gov.uk/eusettledstatus

https://www.gov.uk/staying-uk-eu-citizen

Sut mae modd i'r Cyngor eich helpu chi?

Mae Llywodraeth San Steffan wedi creu ap ('https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app') i helpu dinasyddion yr UE sy'n gwneud cais am statws preswylydd sefydlog neu gyn-sefydlog. Mae modd i chi sganio eich dogfennau adnabod drwy ddefnyddio'r ap ar ffôn, ar lechen neu ar ddyfais arall.

Mae modd i chi wirio os yw eich ffôn neu ddyfais yn gallu defnyddio'r ap yma. Os does dim modd i chi ddefnyddio'r ap, bydd Gwasanaethau Cofrestru'r Cyngor yn cynnig Gwirio Dogfennau Adnabod dinasyddion yr UE, Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir o 1 Hydref 2019 ymlaen.

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch ar y linc isod: Cofrestryddion Swyddfa Gofrestru

Nodwch mai gwasanaeth sganio yn unig yw hwn - dyw'r gwasanaeth ddim yn gwarantu llwyddiant cais nac yn cynnig cyngor ychwanegol am eich cais na'ch statws chi.

Swyddogion Cydlyniad Cymunedol

Mae gan y Cyngor garfan o Swyddogion Cydlyniad Cymunedol, sy'n gweithio gyda chi ac yn darparu cefnogaeth ynglŷn â ble i wneud cais am Statws Preswylydd Sefydlog yr UE.