Skip to main content

Eich Aelod Seneddol a'ch Aelod o'r Senedd

Cynrychiolir Rhondda Cynon Taf gan bedair etholaeth seneddol.

Rhondda – Chris Bryant, Aelod Seneddol 

Cwm Cynon – Beth Winter, Aelod Seneddol 

Pontypridd - Alex Davies Jones, Aelod Seneddol

Ogwr - Chris Elmore, Aelod Seneddol

Mae rhagor o wybodaeth am waith Senedd y DU a'ch Aelod Seneddol ar gael yma: Parliament.uk

Cynrychiolir Rhondda Cynon Taf gan bedwar Aelod Etholaethol o'r Senedd a Phedwar Aelod Rhanbarthol o'r Senedd

Aelodau Etholaethol o'r Senedd

Rhondda - Buffy Williams, Aelod o'r Senedd

Cwm Cynon - Vikki Howells, Aelod o'r Senedd

Pontypridd - Mick Antoniw, Aelod o'r Senedd

Ogwr - Huw Irranca-Davie, Aelod o’r Senedd

Aelodau Rhanbarthol o'r Senedd

Andrew RT Davies, Aelod o'r Senedd

Y Cyng Heledd Fychan, Aelod o'r Senedd

Y Cyng Joel James, Aelod o'r Senedd

Rhys Ab Owen, Aelod o'r Senedd

I ddysgu rhagor am sut mae'r Senedd yn gweithio a sut rydych chi'n cael eich cynrychioli yn Rhondda Cynon Taf, ewch i: www.senedd.cymru/sut-rydym-yn-gweithio/

Mae gwybodaeth am waith Tŷ'r Arglwyddi a'i aelodau i'w weld yma: www.parliament.uk/region/country/Wales

Senedd-Cymru