Skip to main content

Ffonio'r Cyngor

O ddydd Llun, 23 Mawrth bydd canolfan alwadau'r Cyngor yn cael yn cael ei defnyddio at ddibenion gwahanol er mwyn ymateb i'r Coronafeirws – dylai pobl gysylltu â'r Cyngor ynglŷn â cheisiadau hanfodol/brys yn unig. Rhaid i ni ganolbwyntio ar flaenoriaethu ein holl wasanaethau er mwyn ymateb i'r Coronafeirws. Fydd safonau arferol y Cyngor o ran ymateb ddim yn berthnasol dan yr amgylchiadau hyn.

Bydd y gwasanaeth Gwifren Achub Bywyd (Lifeline) yn parhau i fod ar gael i helpu'r rheini sy'n agored i niwed.

 

Key Council Contact Numbers
GwasanaethOriau agorRhif ffôn
Llinell dalu 24/7... 24 hour 01443 425000

Gwasanaethau Amgylcheddol

8:30am - 5pm Llun- Gwener 01443 425001

Treth y Cyngor, Busnesau y Budd-daliadau

8:30am - 5pm Llun- Gwener 01443 425002
Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion 8:30am - 5pm Llun - Gwener 01443 425003
Cynllunio 8.30am – 5pm Llun - Gwener 01443 425004
Ymholiadau Cyffredinol
8.30am – 5pm Llun - Gwener 01443 425005
Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant 8:30am - 5pm Llun - Gwener 01443 425006
Ffôn destun (Llinell Cymorth Synhwyraidd) 8:30am - 5pm Llun - Gwener 01443 425015
Homefinder 8:30am - 5pm Llun - Gwener 01443 425678
Emergencies 'Out of hours' details
Argyfyngau tu allan i oriau swydd (gyda'r hwyr a phenwythnosau)Rhif ffôn
Ymateb mewn argyfwng...                                                                                        01443 425011
Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant ac Oedolion 01443 743665