Skip to main content

Rhoi Gwybod am Weithgarwch Anghyfreithlon yn Rhondda Cynon Taf

  • Nodwch: Peidiwch â defnyddio'r ffurflen yma os ydych chi am gael cyngor mewn perthynas â chwyn gan ddefnyddiwr, er enghraifft mewn perthynas â phroblemau a gafwyd gyda nwyddau neu wasanaethau yr ydych chi wedi'u prynu. Mae Gwasanaeth Defnyddwyr 'Cyngor ar Bopeth' yn darparu cyngor ynghylch cwynion gan ddefnyddwyr. Mae modd cysylltu â 'Cyngor ar Bopeth' ar 03454 04 05 06. Bydd yr wybodaeth rydych chi'n ei rhannu â Gwasanaeth Defnyddwyr 'Cyngor ar Bopeth' hefyd yn cael ei hanfon ymlaen at Safonau Masnach er gwybodaeth i ni.
  • Manylion Personol: Os byddwch chi'n darparu eich manylion cyswllt byddwn ni'n eu cadw'n gyfrinachol a fyddwn ni ddim yn eu rhannu na'u cyhoeddi heb eich caniatâd. Cewch hepgor yr wybodaeth yma os ydych chi'n dymuno aros yn ddienw.