Skip to main content

Prynu'n Lleol

Mae'r Cyngor yn awyddus i weithio gyda chymaint o gwmnïau lleol ag sy'n bosibl, boed hynny drwy waith uniongyrchol neu gyfleoedd is-gontractio.

Er mwyn hwyluso hyn, mae'r Cyngor yn datblygu bas data o fusnesau lleol er mwyn cysylltu â nhw pan mae cyfleoedd tendro neu gontractio ar gael.

Os hoffech chi gofrestru i fod yn rhan o'n Bas Data o Fusnesau Lleol, dilynwch y ddolen isod:

Cyfeiriadur Busnesau Lleol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (rctcbc.gov.uk)