Skip to main content

Ceisiadau am Drwydded Gyfredol - Deddf Trwyddedu 2003 - Hysbysiad o Gais/Geisiadau

Mae'r cais/ceisiadau canlynol wedi'u cyflwyno i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.  Mae modd eu harchwilio yn y Swyddfa Drwyddedu, Cyngor Rhondda Cynon Taf, Tŷ Elái, Hen Ystad Ddiwydiannol Dinas Isaf, Williamstown, Tonypandy, CF40 1NY.  *Dylai'r sawl sydd am gyflwyno sylwadau mewn perthynas â'r cais/ceisiadau eu cyflwyno ar bapur i'r Swyddfa Drwyddedu erbyn y dyddiad a nodir mewn perthynas â'r cais. Mae'r cyfeiriad wedi'i nodi uchod.

*Dyma'r sawl sydd â'r hawl i gyflwyno sylwadau, yn unol â Deddf Trwyddedu 2003: unrhyw un sy'n byw yn yr ardal awdurdod trwyddedu perthnasol neu sy'n ymwneud â busnes yno ac unrhyw un y mae'n debygol y bydd yn cael ei effeithio gan y cais.

Mae'n drosedd i wneud datganiad ffug mewn perthynas â chais (boed hynny'n bwrpasol neu'n ddifeddwl). Uchafswm yr iawndal y mae rhywun yn gymwys i'w dalu am gollfarn ddiannod yw £5,000.

Enw'r ymgeisydd Math o Gais a Thrwydded**Enw a chyfeiriad yr EiddoGweithgaredd trwyddedu arfaethedig, amrywiad, rhesymau dros adolygu a.y.b.Y dyddiad y dylid cyflwyno sylwadau ysgrifenedig i'r Awdurdod Trwyddedu.
Clwb y Gweithwyr Canol Rhondda

Amrywio Tystysgrif Eiddo'r Clwb yn llwyr

Clwb y Gweithwyr Canol Rhondda

32-33 Stryd y Llys

Tonypandy

CF40 2RQ

Caniatáu yfed mewn man awyr agored sy'n gysylltiedig â'r clwb.

 

Gwerthu alcohol i'w yfed ar y safle –

Dydd Sul i Ddydd Iau: 11:00 tan 23:00

Dydd Gwener a dydd Sadwrn: 11:00 tan 23:30

Oriau Agor –      

Dydd Sul i Ddydd Iau: 11:00 tan 23:30

Dydd Gwener a dydd Sadwrn: 11:00 tan 23:59

14/06/24

Clwb Rygbi Pen-y-graig

Trwydded Mangre/Safle Dan Gyfyngiad Amser 

22 Mehefin 2024

Cae Clwb Rygbi Pen-y-graig

 

Cerddoriaeth fyw: 12:00 tan 21:00

Cerddoriaeth wedi'i recordio: 12:00 tan 21:00

Perfformio dawns 12:00 tan 21:00

Gwerthu alcohol i'w yfed ar y safle: 12:00 tan 21:00

Oriau agor: 12:00 tan 22:00

07/06/24

Marcus Tooze Trwydded Mangre 

Tasha’s Ltd

16-18 y Stryd Fawr

Y Gilfach Goch

Y Porth

CF39 8SP

 Gwerthu alcohol i’w yfed oddi ar y safle ac oriau agor

 

Dydd Llun:               07:00 tan 20:00

Dydd Mawrth:           07:00 tan 20:00

Dydd Mercher:         07:00 tan 20:00

Dydd Iau:                07:00 tan 20:00

Dydd Gwener:         07:00 tan 20:00

Dydd Sadwrn:         08:00 tan 20:00

Dydd Sul      :          08:00 tan 20:00

 03/04/24
Gŵyl Gelfyddydau Cwm Rhondda Rhoi trwydded safle â therfyn amser ar gyfer 28 a 29 Mehefin 2024

Cae Ystradfechan

Treorci

CF42 6HN

Dramâu: 17:00 i 21:00 ar 28/06/24

Dramâu: 11:00 i 20:00 ar 29/06/24

Ffilmiau: 21:00 i 00:00 ar 28/06/24

Cerddoriaeth Fyw: 17:00 i 22:00 ar 28/06/24

Cerddoriaeth Fyw: 12:00 i 22:00 ar 29/06/24

Cerddoriaeth wedi’i recordio: 17:00 i 00:00 ar 28/06/24

Cerddoriaeth wedi’i recordio: 12:00 i 22:00 ar 29/06/24

Perfformiad Dawns:17:00 i 22:00 ar 28/06/24

Perfformiad Dawns: 12:00 i 22:00 ar 29/06/24

Gwerthu alcohol ar y safle: 17:00 i 00:00 ar 28/06/24

Gwerthu alcohol ar y safle: 12:00 i 22:00 ar 29/06/24

Oriau agor: 17:00 to 00:00 on 28/06/24

Oriau agor: 12:00 to 22:00 on 29/06/24

 09/04/24
Claire Williams Cymeradwyo Trwydded Eiddo

High Corner Convenience Store

Y Sgwâr

Llanharan

Pont-y-clun

CF72 9NR

 Gwerthu alcohol i’w yfed oddi ar y safle ac Oriau Agor

 

Dydd Llun:               06:30 - 21:00

Dydd Mawrth:           06:30 - 21:00

Dydd Mercher:          06:30 - 21:00

Dydd Iau:                  06:30 - 21:00

Dydd Gwener:          06:30 - 21:00

Dydd Sadwrn:           06:30 - 21:00

Dydd Sul:                 06:30 - 21:00

 23/04/24
Clwb Pêl-droed Lles Cwm

Tystysgrif Safle Clwb (CPC)

Clwb Pêl-droed Lles Cwm

Parc Bryn Hyfryd

Heol Tynant

Beddau

Pontypridd

CF38 2DA

 Achlysur Chwaraeon Dan Do, dydd Llun i ddydd Sul 17:00–23:00

Cerddoriaeth fyw, dydd Gwener i ddydd Sul 17:00–21:00

Cerddoriaeth wedi'i recordio

Dydd Llun i ddydd Gwener 14:00–21:30

Dydd Sadwrn a dydd Sul 09:00–21:30

Cyflenwi Alcohol

Dydd Llun i ddydd Gwener 14:00–22:30

Dydd Sadwrn a dydd Sul 10:00–22:30

Oriau agor

Dydd Llun i ddydd Gwener 14:00–23:00

Dydd Sadwrn a dydd Sul 09:00–23:00

 24/04/24
Plan JD

Cyflwyno trwydded eiddo

Plan Burrito Treforest

18 Stryd y Parc

Trefforest

Pontypridd

CF37 1SN

 Gwerthu alcohol i'w yfed ar y safle ac oddi arno, ac oriau agor

 

Ddydd Llun:  12:00 tan 23:00

Dydd Mawrth: 12:00 tan 23:00

Dydd Mercher: 12:00 tan 23:30

Dydd Iau: 12:00 tan 23:00

Dydd Gwener: 12:00 tan 23:30

Dydd Sadwrn: 12:00 tan 23:00

Dydd Sul: 12:00 tan 23:00

02/05/24

Aldi Foods Ltd

Cais i Amrywio Trwydded yr Eiddo

 Aldi Stores

Midway Park

Glan-bad

CF37 5BL

 Cais i ymestyn amseroedd gwerthu alcohol.

Yr amseroedd presennol yw:

Rhwng 08:00 a 23:00 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a rhwng 10:00 a 22:30 ar ddydd Sul

 

Yr amseroedd arfaethedig yw:

Rhwng 06:00 a 00:00 o ddydd Llun i ddydd Sul

 13 Mai 2024
Aldi Foods Ltd

Cais am Drwydded Eiddo

 Aldi Stores

Uned 1

Ystad Ddiwydiannol Aberaman CF44 6DA

 Mae'r cais ar gyfer GWERTHU ALCOHOL.

O 06:00 tan 00:00 o ddydd Llun i ddydd Sul

 13 Mai 2024

Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen

Bryncethyn

CF32 8UU

Cais am Drwydded Eiddo

 Y Muni

Heol Gelliwastad

Pontypridd

CF37 2DP

 

 Y ddarpariaeth ar gyfer gweithgareddau trwyddedadwy:

Dramâu; Ffilmiau, Cerddoriaeth Fyw; Cerddoriaeth wedi'i Recordio, Paffio neu Reslo; Perfformiad Dawns

08:00 tan 23:00 o ddydd Llun i ddydd Sul.

Hefyd, gwerthu alcohol ar y safle o 11:00 tan 23:30 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn ac o 12:00 tan 23:30 ar ddydd Sul

Yr oriau agor arfaethedig yw 8:00 tan 00:00 o ddydd Llun i ddydd Sul

 9 Mai 2024

David Ritchens

Cais am Drwydded Eiddo

 Bull Ring Stores

Llantrisant

Pont-y-clun

CF72 8EB

 Gwerthu Alcohol o 06:00 tan 20:00

Dydd Llun i ddydd Sul.

 14 Mai 2024

Rhaglen Menter Ynys-y-bwl Cyf

Rhoi trwydded safle â therfyn amser ar gyfer 25 Awst 2024.

Maes Chwaraeon a Phafiliwn

Ynys-y-bwl

Chwarae cerddoriaeth fyw a cherddoriaeth wedi'i recordio rhwng 12:00 a 22:15 a gwerthu alcohol rhwng 12:00 a 22:10.

23 Mai 2024

Joanne Jones & Kelsey Louise Jones

Variation of  premises licence

Cwmparc Community Association

Park Hall

205 Park Road

Cwmparc

Treorchy

CF42 6LD

 On Sale by retail of alcohol

 

Monday to Thursday: 12.00 to 23.30

Saturday: 11.00 to 23.30

Sunday: 12.00 to 23.00

 23/05/24

Alphabet Group Ltd T/A Barry Sidings

Cyflwyno trwydded eiddo

Parc Gwledig Barry Sidings

Heol Gyfeillion

Trehopcyn

Pontypridd

CF37 2PP

 Gwerthu alcohol i'w yfed ar y safle

Dydd Llun i ddydd Sul: 12:00 tan 23:00

 

Oriau Agor

Dydd Llun i ddydd Sul: 09:00 tan 23:00

 31/05/24

Clwb Rygbi Pen-y-graig

Trwydded Mangre/Safle Dan Gyfyngiad Amser  

22 Mehefin 2024

Cae Clwb Rygbi Pen-y-graig

Cerddoriaeth fyw: 12:00 tan 21:00

Cerddoriaeth wedi'i recordio: 12:00 tan 21:00

Perfformio dawns 12:00 tan 21:00

Gwerthu alcohol i'w yfed ar y safle: 12:00 tan 21:00

Oriau agor: 12:00 tan 22:00

 07/06/24

Betsan Moses

Rhoi Trwydded Safle â therfyn amser

3-11 August 2024

Prif Safle’r Eisteddfod

Parc Coffa Ynysangharad

Stryd y Taf

Pontypridd

CF37 4SS. 

Dramâu: Dydd Llun i ddydd Sul 08.00 - 23.00

Ffilmiau: Dydd Llun i ddydd Sul 08.00 - 24.00

Chwaraeon dan do: Dydd Llun i ddydd Sul 10.00-20.00

Cerddoriaeth fyw: Dydd Llun 08.00-24.00.

Dydd Mawrth 08.00-01.00

Dydd Mercher i ddydd Sul 08.00-04.00

Cerddoriaeth wedi’i recordio:      Dydd Llun 08.00 - 24.00.

Dydd Mawrth 08.00 - 01.00

Dydd Mercher i ddydd Sul 08.00-04.00

Perfformiadau dawns: Dydd Llun i ddydd Sul 08.00-23.30

Lluniaeth gyda’r nos:    
Dydd Llun 08.00-23.00

Dydd Mawrth 08.00-23.00

Dydd Mercher i ddydd Sul 08.00-05.00

Gwerthu alcohol i’w yfed ar/oddi ar y safle:

Dydd Llun 11.00 - 00.30

Dydd Mawrth 11.00 - 01.00

Dydd Mercher i ddydd Sadwrn 11.00-2.30

Dydd Sul 11.00 - 00.30

Oriau agor: Dydd Llun 07.30 - 01.00.

Dydd Mawrth 07.30 - 02.00

Dydd Mercher i ddydd Sul 07.30 - 05.00
 

11/06/24

*Er noder, ni ellir cyflwyno sylwadau ar ôl i Ddatganiad Dros Dro gael ei gyflwyno