Skip to main content

Ceisiadau am Drwydded Gyfredol - Deddf Trwyddedu 2003 - Hysbysiad o Gais/Geisiadau

Mae'r cais/ceisiadau canlynol wedi'u cyflwyno i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.  Mae modd eu harchwilio yn y Swyddfa Drwyddedu, Cyngor Rhondda Cynon Taf, Tŷ Elái, Hen Ystad Ddiwydiannol Dinas Isaf, Williamstown, Tonypandy, CF40 1NY.  *Dylai'r sawl sydd am gyflwyno sylwadau mewn perthynas â'r cais/ceisiadau eu cyflwyno ar bapur i'r Swyddfa Drwyddedu erbyn y dyddiad a nodir mewn perthynas â'r cais. Mae'r cyfeiriad wedi'i nodi uchod.

*Dyma'r sawl sydd â'r hawl i gyflwyno sylwadau, yn unol â Deddf Trwyddedu 2003: unrhyw un sy'n byw yn yr ardal awdurdod trwyddedu perthnasol neu sy'n ymwneud â busnes yno ac unrhyw un y mae'n debygol y bydd yn cael ei effeithio gan y cais.

Mae'n drosedd i wneud datganiad ffug mewn perthynas â chais (boed hynny'n bwrpasol neu'n ddifeddwl). Uchafswm yr iawndal y mae rhywun yn gymwys i'w dalu am gollfarn ddiannod yw £5,000.

Enw'r ymgeisydd Math o Gais a Thrwydded**Enw a chyfeiriad yr EiddoGweithgaredd trwyddedu arfaethedig, amrywiad, rhesymau dros adolygu a.y.b.Y dyddiad y dylid cyflwyno sylwadau ysgrifenedig i'r Awdurdod Trwyddedu.

Final Frontier Space Holdings LTD

Cais am Drwydded Eiddo

Neuadd y Dref Aberpennar

Cilgant y Ffrwd

Aberpennar

CF45 4AB

Mae'r cais ar gyfer gweithgareddau wedi'u trwyddedu, gan gynnwys: Dramâu, ffilmiau a pherfformiadau dawns rhwng 09:00 a 23:00 o ddydd Llun i ddydd Sul.

Cerddoriaeth wedi'i recordio rhwng 09:00 a 24:00 o ddydd Llun i ddydd Sul.

Cerddoriaeth fyw rhwng 09:00 a 23:00 o ddydd Llun i ddydd Sul.

Gwerthu alcohol rhwng 11:00 a 23:00 o ddydd Sul i ddydd Mercher a rhwng 11:00 a 24:00 ar ddydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn.

28 Mehefin 2022

Ifran Aslam

Cyflwyno Trwydded Eiddo

Trealaw Convenience Store

Heol Brithweunydd

Trealaw

Tonypandy

CF40 2PB

 Gwerthu alcohol o ddydd Llun i ddydd Iau

07:00–21:00

Dydd Sul 08:00–21:00

4 Ebrill 2022

 

Phillip Thomas

Amrywiad Llawn

Twt Lol Cyf

Uned B27, Ystad Ddiwydiannol Trefforest

CF37 5YB

 Mae'r eiddo yn ficrofragdy sydd am ymestyn ei oriau gwerthu alcohol o ddydd Llun i ddydd Sul, o 8:00-20:00 (amseroedd masnachu presennol) i 8:00-23:00 (amseroedd masnachu arfaethedig).

Mae'r drwydded eisoes yn nodi bod hawl gyda'r eiddo i fasnachu tan 23:00 ar 12 diwrnod y flwyddyn.

 22 Ebrill 2022

Adran Drwyddedu RhCT, a hithau'n awdurdod perthnasol

Adolygu Trwydded Eiddo

 Food For You

12 Stryd Fawr

Pontypridd

CF37 1QJ
 Dyw deiliad y drwydded safle ddim yn hyrwyddo'r amcanion trwyddedu sy'n ymwneud ag atal trosedd ac anhrefn at atal niwsans cyhoeddus yn ddigonol 

 

 27 Ebrill 2022

Mr Ifran Aslam

Cyflwyno trwydded eiddo

 Trealaw Convenience Store, Heol Brithweunydd, Trealaw

TONYPANDY

 CF40 2PB

Gwerthu alcohol i'w yfed oddi ar y safle o ddydd Llun i ddydd Sadwrn 07:00 tan 21:00 a dydd Sul 08:00 tan 21:00.

Gwyliau Banc 08:00 tan 21:00

 
 4 Mai 2022

Clwb Rygbi Abercwmboi

Trwydded Mangre Dan Gyfyngiad Amser 

Clwb Rygbi Abercwmboi

Heol Caerdydd

Aberaman

CF44 6AX 

Gwerthu alcohol rhwng 11:00 a 18:30 ddydd Sul 12 Mehefin 2022.

Mae'r alcohol i'w werthu mewn cynwysyddion nad ydyn nhw'n wydr o bar/babell gwrw y tu allan i'r eiddo yn ystod ac ar ôl gêm bêl-droed elusennol.  

 9 Mai 2022

Heddlu De Cymru

ADOLYGU

Mountain Ash Stores

26b Stryd Rhydychen

Aberpennar

Aberdâr

CF45 3PG

 Dyw deiliad y drwydded safle ddim yn hyrwyddo'r amcanion trwyddedu sy'n ymwneud ag atal trosedd ac anhrefn yn ddigonol  17 Mai 2022

Christopher Sheppard

Trwydded Eiddo Cyfnod Penodol ar gyfer 4 Mehefin 2022

Cae rygbi Clwb Rygbi Llanharan

Heol Pen-y-bont

Llanharan

Pont-y-clun

CF72 9RD

 Cerddoriaeth fyw: 13:00 - 21:00

Cerddoriaeth wedi’i recordio: 12:00 - 21:30

Gwerthu alcohol: 12:00 - 21:30

Oriau agor: 12:00 - 21:30

 2 Mehefin 2022

Colin Jones

Cyflwyno trwydded Eiddo

Canolfan Bowls Dan Do Taf-elái

Heol Gelliwastad

Pontypridd

CF37 2DP

Achlysuron Chwaraeon dan do 09:30-23:00 Dydd Llun i ddydd Sul

Oriau agor  09:30-23:00

Dydd Llun i ddydd Sul

Gwerthu alcohol 12:00 - 22:30

Dydd Llun i ddydd Sul

1Mehefin 2022

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Trwydded Mangre Cyfnod Penodol – 1 a 2 Gorffennaf 2022

Parc Coffa Ynysangharad

Parti Ponty

Stryd y Bont

Pontypridd

CF37 4PE

Cerddoriaeth Fyw: 18:00 - 21:00 (1 Gorffennaf),

 08:30 - 16:30 (2 Gorffennaf)

Cerddoriaeth wedi’i recordio: 18:00 - 21:30 (1 Gorffennaf),

08:30 - 16:30 (2 Gorffennaf)

Perfformiadau Dawns: 18:00 - 21:00 (1 Gorffennaf), 09:00 - 16:30 (2 Gorffennaf)

Gwerthu Alcohol: 12:00 - 16:30 (2Gorffennaf)

Oriau Agor: 18:00 - 21:00 (1 Gorffennaf)

08:30 - 16:30 (2 Gorffennaf)

6 Mehefin 2022

Capel Hill Stores Ltd

Cyflwyno trwydded eiddo

One Stop

72 Stryd Fawr

Tonyrefail

CF39 8PL

Gwerthu alcohol

Dydd Llun–Dydd Sul

7:00–23:00

12 Mehefin 2022

Brendan Lyons

Rhoi trwydded safle â therfyn amser ar gyfer 15 Gorffennaf 2022

Canolfan Hamdden Rhondda Fach

Heol y Dwyrain

Tylorstown

Glynrhedynog

CF43 3HR

Gwerthu alcohol

17:00 tan 23:00

Cerddoriaeth fyw 18:00 tan 21:00

Cerddoriaeth wedi'i recordio 18:00 tan 23:00

Unrhyw beth tebyg (rhywun enwog yn perfformio)

17:00 tan 22:30

 22 Mehefin 2022

Thushanthi Ananthakumar

Cais am Drwydded Eiddo

 

Cwmdare Stores

6 Llys Dâr

Cwmdâr

Aberdâr CF44 8TZ

 Gwerthu alcohol rhwng 09:00 a 22:00 o ddydd Llun i ddydd Sul  12 Gorffennaf 2022

Cyngor Tref Pontypridd

Trwydded safle â therfyn amser ar gyfer 27 Awst 2022

Parc Coffa Ynysangharad

Stryd y Bont

Pontypridd

CF37 4PE

 Cerddoriaeth fyw: 10:00-17:00

Cerddoriaeth wedi'i recordio: 10:00-17:00

Perfformiad Dawns: 11:00-17:00

Unrhyw beth tebyg: 11:00-17:00

Oriau agor: 10:00-17:00

 18 Gorffennaf 2022 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Trwydded Mangre/Safle Dan Gyfyngiad Amser

Pride CWm Cynon i Deuluoedd/Cynon Valley 

Family Pride Parc Aberdar

CF44 8LU

Darpariaeth ar gyfer cerddoriaeth fyw a cherddoriaeth wedi'i recordio rhwng 11:00 a 15:00 ddydd Mercher 10 Awst 2022. 26 Gorffennaf 2022

Neuadd Les Cwm & Llantwit 

Amrywio Trwydded Mangre/Safle 

Neuadd Les Cwm & Llantwit

Heol Tynant

Beddau

Pontypridd

CF38 2DA
 Oriau agor:  09:00 – 00:00

Gwerthu alcohol

11:00 – 23:00 – Sul i Iau

11:00 – 23:30 – Gwener a Sadwrn

Pobl dan 18 oed i adael y safle erbyn 21:00, ac eithrio achlysur preifat yn y neuadd gyngerdd, yng nghwmni oedolyn. 

 27 Gorffennaf 2022

Dinesh Maroo

Cyflwyno trwydded eiddo

DJ Newsagents

42 Lôn y Cefn

Glyn-coch

Pontypridd

CF37 3BP

Gwerthu alcohol

Dydd Llun-Dydd Sul

8:00 tan 23:00

4 Awst 2022

Shaiesh Kumar Verma

Amrywiad Llawn

Gorsaf Wasanaeth Arya

Y Brif Ffordd

Tyntetown

CF45 4LJ

 Ymestyn yr oriau gwerthu alcohol.

Yr amseroedd arfaethedig ar gyfer gwerthu alcohol yw 00:00 tan 23:59 o ddydd Llun i ddydd Sul. 

Trwydded eiddo 24 awr bydd hi. 

 10 Awst 2022

Lee Evans

Grant

Driscoll Brothers Discount Store

1 Yr Heol Fawr

Tyntetown

CF45 4BX
 Gwerthu alcohol rhwng 9:00 a 21:00 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. 

A rhwng 10:00 a 14:00 ar ddydd Sul. 

 9 Awst 2022

DPLCC Ltd

Cyflwyno trwydded eiddo

2-3 Broadway

Pontypridd

CF37 1BA

Cerddoriaeth fyw, cerddoriaeth wedi'i recordio, perfformiadau dawns, unrhyw beth tebyg i werthiant blaenorol ac arwerthu alcohol i'w yfed ar y safle a thu hwnt rhwng y dyddiau a'r amseroedd canlynol

Dydd Llun i ddydd Mercher: 08:00 i 00:00

Dydd Iau a dydd Sul: 08:00 i 01:30

Dydd Gwener a dydd Sadwrn 08:00 i 02:00

 

Lluniaeth Gyda'r Hwyr

Dydd Llun i ddydd Mercher: 23:00 i 00:00

Dydd Iau a dydd Sul: 23:00 i 01:30

Dydd Gwener a dydd Sadwrn 23:00 i 02:00

 

Oriau agor y safle

Dydd Llun i ddydd Mercher: 08:00 i 00:30

Dydd Iau a dydd Sul: 08:00 i 02:00

Dydd Gwener a dydd Sadwrn 08:00 i 02:30

 17 Awst 2022

Malcolm Buck (Ysgrifennydd)

Amrywio Tystysgrif Fangre Clwb

Clwb y Gweithwyr, Tonyrefail

28 Heol Waunrhydd

Tonyrefail

CF38 8EW

 Darparu llecyn awyr agored (math o ardd gwrw) ar gyfer yfed alcohol o 11.00am tan 21.30pm 7 diwrnod yr wythnos.    18 Awst 2022

Rhaglen Menter Ynys-y-bŵl

Rhoi trwydded safle â therfyn amser ar gyfer 28 Awst 2022.

Maes Hamdden a Phafiliwn

Ynys-y-bŵl

 Chwarae cerddoriaeth fyw a cherddoriaeth wedi'i recordio rhwng 12:00 a 22:30 a gwerthu alcohol rhwng 12:00 a 21:45.  22 Awst 2022

Siwaporn Mulchaisong

Cyflwyno Trwydded Safle

Treorchy News

20 Stryd Fawr

Treorci

CF42 6AA

Gwerthu alcohol i’w yfed oddi ar y safle o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 07.00 a 20.00, ac ar ddydd Sul rhwng 07.00 a 13.00.

 
 6 Medi 2022

*Er noder, ni ellir cyflwyno sylwadau ar ôl i Ddatganiad Dros Dro gael ei gyflwyno