Skip to main content

Rhyddhad/Gostyngiad Trosiannol

Yn dilyn ailbrisiad trethi annomestig 2017 gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio, caiff rhyddhad trosiannol ei gyflwyno er mwyn cynorthwyo trethdalwyr sy’n gymwys i gael Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach o ganlyniad i'r ailbrisiad.

Caiff y cynllun gostyngiad yma ei gyflwyno er mwyn cynorthwyo trethdalwyr sy'n derbyn Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach ar 31ain Mawrth 2017, ac yn wynebu gostyngiad yn y ganran o'r Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach y mae ganddynt hawl iddi ar 1af Ebrill 2017, oherwydd cynnydd yn eu gwerth trethiannol yn dilyn yr ailbrisiad.

Caiff Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach ei gymhwyso cyn rhyddhad trosiannol. Bydd y rhyddhad trosiannol yn gweithio drwy gyflwyno unrhyw gynnydd canlyniadol  mewn atebolrwydd yn raddol dros gyfnod o dair blynedd (25% o gynnydd atebolrwydd ym Mlwyddyn 1, 50% ym Mlwyddyn 2, a 75% ym Mlwyddyn 3.

Y trethdalwyr sy'n gymwys yw'r rheiny sy'n:

  • symud o Ryddhad Ardrethi i Fusnesau Bach llawn i Ryddhad Ardrethi i Fusnesau Bach rhannol
  • symud o Ryddhad Ardrethi i Fusnesau Bach llawn i ddim Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach
  • symud o Ryddhad Ardrethi i Fusnesau Bach rhannol i ddim Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach
  • aros o fewn Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach rhannol, ond yn cael cynnydd mewn gwerth trethiannol.