Skip to main content

Rhyddhad Ardrethi yn ôl Disgresiwn

Gall sefydliadau nid er elw wneud cais am ryddhad ardrethi yn ôl disgresiwn a derbyn hyd at 100% o ryddhad ar eu bil ardrethi. Mae maint y rhyddhad yn dibynnu ar y math o sefydliad rydych chi.

Dyma'r mathau o fudiadau mae polisi'r Cyngor yn ceisio eu helpu: